صفحه اصلی | جامعه

جامعه

سنگ تهداب یک مسجد بزرگ درغزنی گذاشته شد.

مسجدبزرگ خالد بن ولید تا شش ماه دیگراعمارخواهدشد.
ادامه

تعداد 12 تن از حافظان قرآن کریم از دار الحفاظ قران کریم سلطان محمود غزنوی سند فراغت بدست آوردند

دارالحفاظ سلطان محمود غزنوی که در سال 1371 هجری شمسی تاسیس شده است توانسته است در طول این مدت تعداد 315 حافظ قران کریم را به جامعه اسلامی کشور تقدیم کند ...
ادامه

مسمومیت بیش از100دانش آموزدختردرمزارشریف

بعد از اینکه چندین بار شاگردان مکاتب در اغلب ساحات کشور مسموم شدند وزیر معارف کشور این حادثات را ناشی از تکلیف روانی شاگردان میداند اما سوال اینجاست که این حادثات اکثرا در مکاتب اناث اتفاق می افتد و در این حال استفاده از آب های که در مکاتب قابل دسترس است در تعداد از مکاتب اناثیه شهر غزنی بر شاگردان ممنوع قرار داده شده است تعداد از شاگردان مکاتب شاکی از آن اند که بخاطر رفع تشنگی از چگونه آب استفاده کنند آنان میگویند که آوردن آب در داخل مکتب نیز برای شان اجازه داده نشده است اما این در حالیست که روز گذشته تعداد از شاگردان مکتب در شهر مزار شریف زمانی مسموم شدند که بویی نا آشنایی را استشمام نمودند ...
ادامه

معافیت مجرمین، چالش عمدهء بر فراراه پیشرفت و ضربه ء محکم برپیکر آزادی بیان تلقی میشود .

افغانستان یک کشور رو به انکشاف است و متاسفانه مردم این سرزمین از بی سوادی رنج می برند که یک چالش عمده به حساب می آید افغانستان طی سپری نمودن بیشتر از سه دهه جنګ و کشمکش ها و تجاوزات بیګانګان مبدل به یک کشور ویران وناتوان شده است این سه دهه جنګ باعث نه تنها ویرانی شده است بل مشکلات ګوناګون را به بار آورده است در جریان جنګ تعداد از افراد زور ګو فرست خوبی را بدست آوردند تا با ریختاندن خون مردم بالای مردم مظلوم خواسته های شانرا عملی نمایند که بدون شک عملی هم نمودند و می نمایند این زورګویی ها و روند معافیت مبدل شده است به چالشی در برابر رسانه ها و خبرنګاران که ما همه روزه با چنین قضایایی مواجه هستیم از جمله زون جنوب که ولایات وردک ‍‍،لوګر، غزنی، بامیان و دایکندی میشود اکثرا شاهد قضایای خشونت علیه رسانه ها و خبرنګاران بوده است. ...
ادامه

محفل جهت معرفی کمیته مصونیت خبرنگاران ازسوی نماینده زون جنوب این کمیته در غزنی برگذار شد

این محفل با تلاوت آیات از قرآن کریم آغاز شد سپس آجندا برنامه و معرفی کمیته توسط مصطفی عندلیب یکتن از خبرنگاران در غزنی به خوانش گرفته شد ...
ادامه

۱۵۶ محصل از دانشګاه غزنی سند فراغت بدست آوردن

دختران در ایندور فراغت از دانشګاه حضور کمرنګ داشتند...
ادامه
back 1 2 3 مجموعه نتایج: 28 | نمایش: 21 - 28

نظرسنجی: رادیو امید جوان از شماست !

برنامه های رادیو امید جوان چطور است؟

خبرنامه