صفحه اصلی | جامعه

جامعه

دستار فظیلت بر سر ۱۴ حافظ قران کریم که از مدرسه مظهر العلوم فراغت حاصل کرده بودند بسته گردید

این حافظان بعد از حفظ قرآن کریم سند فراغت گرفتند و در یک مجلس باشکوهی حضور یافته و دستار فظیلت نیز از سوی علما بر سر شان بسته گردید
ادامه

مراسم عروسی ۱۴ زوج جوان امروز در غزنی به گونه دسته جمعی برگذار شد

برای نخستین بار محفل دسته جمعی عروسی برای تعداد۱۴ زوج در غزنی از سوی نهاد فرهنگی اوسوه برگذار شده...
ادامه

۱۰ تن حافظ قران از مدرسه عبدالله ابن مبارک سند فراغت دریافت کردند

در مراسمیکه به همین مناسبت در نواحی مدرسه عبدالله ابن مبارک دایر گردیده بود دستار فظیلت بر سر ده تن از حافظان قرآن کریم بسته شد ...
ادامه

افغانستان خواهان کمک جامعه جهانی.

اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از جامعه جهانی خواستار کمک شد....
ادامه

افتخار آفرینی دخترخانم هراتی به جوانان افغان.

فردیکه هم قرآن به سینه داردو هم با دست خط زیبایش آنرا نوشته است....
ادامه

کارسه پروژه ساخت سرک،دوپُل و مراقبت 11 سرک در ولایات کشور آغاز میشود.

درولایات مختلف افغانستان مراقبت از 11 سرک ، سه پروژه و دو پُل شروع میشود....
ادامه

ماه رمضان

رادیو امید جوان با نشرات ویژه در این ماه مبارک...
ادامه

5 باب مکتب در ولایت لوگر ساخته میشود

کار اعمار 5 باب مکتب در ولایت جنوبی کشور لوگر آغاز شد ...
ادامه

تعداد 20 تن از حافظان قرانکریم امروز در مدرسه مظهر العلوم سند فراغت بدست آوردند

یک تن از استادان مد رسه مظهر العلوم به امید جوان گفت که تعداد 20تن از حافظان قرآنکریم که 4 تن آن ها از طبقه اناث هستند امروز بعد از حفظ قرآن کریم سند فراغت بدست آوردند...
ادامه

مردم از وجود مشکلات صحی آنتن های مخابراتی در شهر غزنی نگران اند.

وجود این آنتن هانگرانی های زیادی را ببار آورده است....
ادامه
back 1 2 3 next مجموعه نتایج: 28 | نمایش: 11 - 20

نظرسنجی: رادیو امید جوان از شماست !

برنامه های رادیو امید جوان چطور است؟

خبرنامه